صفحه اصلی

کتابخانه برای خواهرا

خانه اموزش

رایو میرمن

وظایف

مریم درانی فرزند «حاج محمد عیسی درانی» می باشد. مریم درانی دوران مهاجرت را در پاکستان و ایران سپری نموده, اعضای خانواده‌اش سال ۱۳۸۲ بعد از پایان حکومت موقت به قندهار بازگشتند. ولایت قندهار در جنوب افغانستان قرار دارد.
زندگی و فعالیت اجتماعی برای زنان در قندهار امر خطیری است اما مریم درانی در همین ولایت شروع به فعالیت‌های اجتماعی کرد او برای کاهش مشکلات زنان در قندهار در سال ٢٠٠٤ انجمن فرهنگی «خدیجه کبرا» را برپا ساخت. سازمانی غیردولتی برای توانمندسازی زنان که ۲۴۰ عضو دارد. برگزاری صنوف مختلفی چون سواد پایه و یا فعالیت‌های دیگری چون خیاطی، قالیبافی، گلسازی و آرایشگری و همچنان ایجاد نخستین نمایشگاه های صنایع دستی زنان در کندهار از کارهای این سازمان بوده است. این سازمان به خانوارها قرضه هاي کوتاه مدت و بدون بهره برای ساختن سرپناه و یا راه‌اندازی کار می‌دهد. مریم درانی هفت سال بعد در سال (۲۰۱۱) کار رادیویی به نام «میرمن» را آغاز کرد که به موضوعات زنان و مشکلات آنان مثل ازدواج‌های اجباری و رسوماتی می‌پردازد که مروج خشونت و تضییع حقوق زنان است. دو سال بعد یعنی سال 2013 نخستین انترنیت کیفی رایگان را برای دختران در افغانستان ایجاد نمود,در انترنیت کیفی ملالی میوندی دختران میتوانند بدون کدام ممانعت از طرف فامیل هایشان همه روزه بخاطر مطالعه سایت های علمی و خبری, به حل سوالات , مشکلات در دروس مکتب و پوهنتون توسط فیلم های آموزشی در یوتوب و همچنان با استفاده از شبکه های اجتماعی فیس بوک و اسکایپ با سایر دختران در ولایت مختلف افغانستان و خارج از افغانستان در ارتباط شده و این اقدام باعث تبادلات ایده ها و نظریات بین زنان می شود. او همچنین شبکه‌ای سازمان ‌یافته از زنان را در قندهار به نام   تفصیل:

Maryam Durani

Women’s rights activists.